Preparació i condicions del terreny


La Paulòwnia és un arbre molt adaptable però te les seues limitacions. La primera i més genèrica pot ser la temperatura. A la península ibèrica la franja tèrmica és adequada per al cultiu de la Paulòwnia, llevat de les terres de muntanya on s'afegeix la limitació de l'alçada sobre el nivell del mar, fins als 2000 m segons diverses fonts. Està documentat que la franja tèrmica oscil·la entre els -20º C de mínima i els 40º C de màxima. Fregant temperatures mitjanes de 20º C es on la Paulownia es troba més còmoda i creix millor. Cal dir que aquestes xifres no tenen que agafar-se al peu de la lletra, per què no es el mateix 40º C amb vent sec on hi ha una gran evapotranspiració, com la mateixa temperatura amb alta humitat a l'atmosfera.

villarpri 
En quan a les temperatures mínimes depen molt de l'espècie o clon a utilitzar. La Paulòwnia tomentosa és la més resistent a les baixes temperatures, sent apta per a els llocs on l'exigència climàtica siga essencial. D'altra banda estan la P. elongata i la P. elongata x fortunei, totes dues menys resistents a les gelades, però així i tot poden suportar temperatures entre els -10º i -15º C. Ara bé, en el primer o segon any dels arbres la resistència al fred es menor. 

La Paulòwnia no creix o creix malament en sòls massa argilosos, secs o molt pobres, llocs desprotegits amb força vent, sòls salins o amb el Ph molt alt, una taula d'aigua alta, inferior als 1,5 m. o sòl amb un dolent drenatge. No tolera els terrenys amb tendència a l'anegament. Es més sensible quan més jove siga l'arbre, alguns autors parlen de 3 a 5 dies sota l'aigua. L'arbre mor per asfixia radicular, mostrant síntomes clarament visibles com son les fulles musties, clorosis i caiguda. A vegades no cauen totes les fulles i les que se queden penjant del pecíol agafen una coloració marró característica.

Els requeriments de llum son alts i hi ha que tindre precaució si se utilitza per a reforestació amb altres arbres de creixement ràpid que puguen competir per la llum amb ells. També hi ha que tindre en conte el marc de plantació, per què en sistemes intensius de 3 x 3 m l'aclarida d'arbres es necessària o a partir dels 6 anys hi haurà mortaldat per competència.

En quan al Ph hi han diferències entre les distintes espècies de Paulòwnia. La P. elongata i la P. tomentosa van des de els 5 – 8.9 Ph, la P. fortunei des de 5 – 8 Ph i les demés prefereixen sòls més àcids encara que de moment no les esmentaré doncs fins ara no hi tinc constància de que al nostre país se cultiven. Aquestes són xifres d'arbres sense hibridar, no dels clons que s'estan utilitzant ara, però no crec que hi hagen grans diferències.
Hi ha que dir que treballar per dalt de 8.5 Ph no és aconsellable per al bon desenvolupament dels arbres. També dir, que si bé la Paulòwnia és tolerant als sòls pobres, es desenvoluparà millor amb les terres ben adobades i riques en matèria orgànica.

En general la Paulòwnia prefereix sols poc argilosos. Ací també hi han diferències entre espècies, mentre la P. fortunei pot créixer en llocs on la concentració d'argila arriba al 25 % (o més), les demés ho fan en terrenys amb tan sols el 10 %. En aquest cas la P. elongata es a la que menys li agrada l'argila i la P. fortunei i la P. tomentosa les que presumiblement més poden aguantar l'excés. De qualsevol forma la Paulòwnia en general es prou adaptable i pense que aquestes xifres son orientatives, el important es que el sistema radicular estiga prou airejat i que la terra no se compacte fins a l'extrem d'asfixiar les arrels.

punxonat

Es molt important per a l'establiment d'una plantació de Paulòwnies el treballar la terra abans de la plantació, per tal de airejar la terra i eliminar brosses. També es un bon moment per a afegir-hi algun tipus d'adob de fons de lenta alliberació. Se recomana creuar el camp amb punxons de fins 60 cm, o més si la terra està molt compactada. Si la plantació de paulòwnies s'ha planificat amb temps és millor deixar la terra descansar un poc després del punxonat per a eliminar les males herbes.

terra

Abans de l'establiment definitiu dels arbres, llaurar per deixar la terra solta on van a desenvolupar-se les noves arrels i aplicar un herbicida de pre-emergència. Es del tot recomanable fer-ho per la dificultat d'aplicar després els herbicides quan els arbres comencen a créixer, degut al caràcter herbaci i les fulles tan grans de la Paulòwnia.

Resumint, les tasques més adients per a la preparació del terreny poden ser:
  • Fer anàlisis del sòl o al menys tindre certes nocions de les seues condicions.

  • Triar el clon més adequat per a les condicions climàtiques de la regió i del terreny.

  • Punxonar com a mínim els primers 60 cm de terra en dues direccions perpendiculars, creuant-lo.

  • Tindre clar el sistema de reg (en cas de necessitar-lo) i fer les instal·lacions que facen falta abans de plantar.

  • Afegir a la terra matèria orgànica o adob de lent alliberament.

  • Llaurar el camp i deixar la terra solta.

  • Aplicar herbicida de pre-emergència.../dalt